[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu "Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến thực phẩm"

Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí năng lượng, nhân công, đảm bảo các sản phẩm sau sấy đạt yêu cầu về cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 22/03/2019
- Trình bày: Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Trường đại học Văn Hiến
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Trường đại học Văn Hiến
Scroll