[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Công nghệ điều tiết dinh dưỡng và xử lý cáu cặn trong hệ thống thủy canh”

Công nghệ điều tiết và xử lý cáu cặn trong hệ thống thủy canh của Công ty TNHH SX – TM VHF ứng dụng công nghệ hiện đại hoàn toàn tự động giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian chăm sóc, cho năng suất cao, chi phí đầu tư thấp và kỹ thuật đơn giản.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 28/02/2019
- Trình bày: Công ty TNHH SX – TM VHF
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty TNHH SX – TM VHF
Scroll