Sáng chế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Thông Minh

★★★★★ ( 0 đánh giá ) 70 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: TDTU.TECHPORT

Số bằng/Số đơn: US 10,634,374 B1

Ngày cấp bằng/Ngày chấp nhận đơn: 1/1/1900

  • Một hệ thống cung cấp nhiệt độ cụ thể cho một giường cụ thể trong một phòng chung có nhiều giường được mô tả bao gồm: một bộ lọc không khí để làm sạch không khí trong phòng chung, một bộ điều hòa không khí chính để đặt nhiệt độ chung, một loạt mô-đun điều hòa không khí thứ cấp để đặt một nhiệt độ cụ thể tại mỗi giường, một loạt các mô-đun tuần hoàn không khí để tạo ra một dòng đối lưu ở nhiệt độ cụ thể từ bên dưới mỗi giường, và một bộ xử lý trung tâm (CPU) để đặt nhiệt độ cụ thể mỗi giường phù hợp với chế độ được chọn từ chế độ tự động, chế độ sử dụng thủ công, và chế độ điều khiển theo thời gian.
     
       • Scroll