Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – Binder FD Series

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 59 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ DKSH

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức – Binder FD Series.


 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 56
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10°C đến 300°C
  • Tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 30% so với các đơn vị thông thường trên thị trường
  • Độ chính xác nhiệt độ cao nhờ công nghệ APT.line ™
  • Đối lưu cưỡng bức
  • Bộ điều khiển với màn hình LCD
  • Điều khiển cơ điện của vạt khí thải
  • 2 giá đỡ mạ crôm
  • Tủ được thiết kế có thể xếp chồng lên nhau
  • Trang bị bộ an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp Class 3.1 (DIN 12880) có báo động trực quan
  • Thiết kế tay cầm tiện dụng
  • Cổng USB để ghi dữ liệu
   
  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 115
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10°C đến 300°C
  • Tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 30% so với các đơn vị thông thường trên thị trường
  • Độ chính xác nhiệt độ cao nhờ công nghệ APT.line ™
  • Đối lưu cưỡng bức
  • Bộ điều khiển với màn hình LCD
  • Điều khiển cơ điện của vạt khí thải
  • 2 giá đỡ mạ crôm
  • Tủ được thiết kế có thể xếp chồng lên nhau
  • Trang bị bộ an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp Class 3.1 (DIN 12880) có báo động trực quan
  • Thiết kế tay cầm tiện dụng
  • Cổng USB để ghi dữ liệu
  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 260
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10°C đến 300°C
  • Tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 30% so với các đơn vị thông thường trên thị trường
  • Độ chính xác nhiệt độ cao nhờ công nghệ APT.line ™
  • Đối lưu cưỡng bức
  • Bộ điều khiển với màn hình LCD
  • Điều khiển cơ điện của vạt khí thải
  • 2 giá đỡ mạ crôm
  • Tủ được thiết kế có thể xếp chồng lên nhau
  • Trang bị bộ an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp Class 3.1 (DIN 12880) có báo động trực quan
  • Thiết kế tay cầm tiện dụng
  • Cổng USB để ghi dữ liệu
  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 720
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10°C đến 300°C
  • Tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 30% so với các đơn vị thông thường trên thị trường
  • Độ chính xác nhiệt độ cao nhờ công nghệ APT.line ™
  • Đối lưu cưỡng bức
  • Bộ điều khiển với màn hình LCD
  • Điều khiển cơ điện của vạt khí thải
  • 2 giá đỡ mạ crôm
  • Tủ được thiết kế có thể xếp chồng lên nhau
  • Trang bị bộ an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp Class 3.1 (DIN 12880) có báo động trực quan
  • Thiết kế tay cầm tiện dụng
  • Cổng USB để ghi dữ liệu
  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 23 - Dòng Classic
  • Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5°C đến 300°C
  • Độ chính xác nhiệt độ cao nhờ công nghệ APT.line ™
  • Đối lưu cưỡng bức
  • Bộ điều khiển với màn hình LCD
  • Điều khiển cơ điện của vạt khí thải
  • 2 giá đỡ mạ crôm
  • Trang bị bộ an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp Class 3.1 (DIN 12880) có báo động trực quan

  Scroll