Quy trình xử lý nước S-DAF (Spiral Dissolved Air Flotation)

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 196 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Korea Environment Development Co., LTD

Quy trình xử lý S-DAF sử dụng phốt pho để xử lý nước trong các nhà máy xử lý nước thải. Đây là công nghệ được Daegu Environmental Corporation giới thiệu vào Việt Nam.

  • Bằng cách gắn các bong bóng siêu nhỏ vào chất rắn lơ lửng, có thể làm giảm mật độ của fluc và tăng độ nổi để làm cho fluc nổi.
    S-DAF có bể trộn nhanh, bể trộn chậm và thành phần bể nổi. Bể trộn nhanh có các tốc độ khuấy nhanh/ khuấy chậm bằng cách đưa chất keo tụ vào dòng nước và bể nổi bơm khí hòa tan vào nước tuần hoàn để làm nổi bùn cặn.

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • S-DAF có bể trộn nhanh, bể trộn chậm và bể tuyển nổi. Bể trộn nhanh với tốc độ khuấy nhanh / khuấy chậm bằng cách đưa chất keo tụ vào nước và bể nổi bơm khí hòa tan vào nước tuần hoàn để làm nổi bùn.

    Scroll