Phần mềm quản lý đa dự án abas ERP Multisite

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 193 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty abas Software

Ngoài khả năng quản lý nhiều khách hàng, đa ngôn ngữ và nhiều loại tiền tệ, chức năng Multisite của chúng tôi cho phép tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình cũng như trao đổi dữ liệu giữa nhiều công ty liên kết trong một nhóm.

 • Nhiều công ty
  - Lập bản đồ một nhóm các công ty với nhiều doanh nghiệp độc lập
  File chính
  - Quản lý trung tâm các file chính và phân phối cho nhiều khách hàng
  Dữ liệu giao dịch
  - Tự động trao đổi dữ liệu giao dịch giữa các khách hàng trong việc mua bán

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Lập bản đồ và tự động hóa các quy trình nhiều công ty
  Nhiều công ty hoạt động ở thị trường cỡ vừa có các công ty con và các chi nhánh sản xuất, bán hàng và dịch vụ khác nhau trong nước và quốc tế Mục tiêu là tận dụng lợi thế về chi phí, địa điểm và gần gũi với khách hàng. Mong muốn kiểm soát các công ty thuộc nhóm phát sinh một cách nhanh chóng. Multisite của abas ERP lập bản đồ tổ chức vị trí của một nhóm các công ty với một số công ty độc lập (khách hàng) và cho phép mở rộng sang các khách hàng mới bất cứ lúc nào. Quản lý tập trung và trao đổi dữ liệu tự động đảm bảo dữ liệu thống nhất và các quy trình kinh doanh của tất cả các khách hàng hiệu quả và góp phần đơn giản hóa kế toán nhóm trong tài chính. Mỗi công ty xác định các yêu cầu Multisite của riêng mình.
   
  Quản lý tập trung các file chính
  Các file chính phải được lưu trữ trong mỗi công ty thuộc nhóm – ví dụ: sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, tài khoản, danh sách sản xuất, v.v. Việc quản lý các file chính trong công ty của bạn như thế nào? Bạn có thể đồng bộ hóa chúng dễ dàng như thế nào? Để tránh việc bảo quản trùng lặp và các file chính không đồng nhất (ví dụ: các mô tả khác nhau cho một và cùng một mục), các file chính trong abas ERP Multisite được bảo quản từ một vị trí trung tâm - và do đó chỉ trong một máy khách duy nhất. Sau khi xác định các file chính nào sẽ được cung cấp cho các công ty liên kết nào và ở mức độ nào, chúng có thể được phân phối tự động cho một số khách hàng. Việc đồng bộ hóa các file chính một mặt giúp tiết kiệm thời gian quản lý dữ liệu và mặt khác cải thiện chất lượng dữ liệu.
   
  Trao đổi dữ liệu giao dịch hiệu quả
  Trong abas ERP, dữ liệu giao dịch bắt nguồn từ việc mua và bán - cùng với "đối tác" tương ứng của họ - có thể được trao đổi tự động giữa các khách hàng: Đơn đặt hàng của khách hàng được tạo tại địa điểm Nice City tự động trở thành đơn đặt hàng tại trụ sở chính của công ty và sau khi sản phẩm được sản xuất tại đó, một phiếu nhập kho được tạo tại địa điểm trực tiếp từ phiếu đóng gói của văn phòng trung tâm. Từ đây cũng lần lượt tạo ra một phiếu đóng gói cho khách hàng. Việc tự động trao đổi dữ liệu giao dịch giúp tiết kiệm chi phí bảo quản dữ liệu của các công ty liên kết cũng như thời gian cần thiết để gửi tài liệu và giảm sai sót. Toàn bộ nhóm công ty được cung cấp dữ liệu kịp thời , cải thiện thời gian phản hồi cũng như thông tin và quy trình nhất quán.

  Scroll