Phần mềm kiểm soát điều hành kinh doanh abas

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 106 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty abas Software

Đánh giá toàn diện, hàng ngày đảm bảo các dòng giá trị minh bạch. abas cung cấp các đánh giá kế toán chi phí như kế toán chi phí thực tế và kế hoạch, trung tâm chi phí, loại chi phí và kế toán đối tượng chi phí. Kế toán số dư đảm phí (contribution margin accounting) giúp cung cấp cơ sở tốt nhất cho các quyết định quản lý hiệu quả.

 • Kế toán trung tâm chi phí
  - Tổng quan chính xác về chi phí của các đơn vị tổ chức riêng lẻ dựa trên các bút toán
  Kế toán đối tượng chi phí
  - Báo cáo lãi và lỗ để xác định điểm mạnh và điểm yếu
  Phân tích kinh doanh (BI)
  - Phân tích dữ liệu tài chính một cách hiệu quả thông qua BI

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Kế toán trung tâm chi phí giúp kiểm soát chi phí chính xác
  Là một phần của kế toán doanh nghiệp, kế toán chi phí trong abas ERP bao gồm các phạm vi nhỏ đặc thù của loại chi phí, trung tâm chi phí và kế toán đối tượng chi phí. Kế toán trung tâm chi phí cho biết chi phí nào đã phát sinh ở đơn vị tổ chức nào và với số tiền nào. Điều này đảm bảo rằng những người ra quyết định có tất cả các thông tin liên quan trong tay để kiểm soát chi phí Việc phân bổ tài khoản nội bộ được tích hợp với quy trình có thể cấu hình cho phép phân bổ chi phí chung một cách minh bạch. Sai lệch giữa chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế, được trình bày trong kế toán trung tâm chi phí, là cơ sở để phân tích nguyên nhân. Hơn nữa, bộ điều khiển có nhiều tùy chọn đối với đánh giá được tiêu chuẩn hóa và đánh giá tùy chỉnh trong báo cáo
   
  Kế toán đối tượng chi phí dựa trên nguyên nhân
  Kế toán đối tượng chi phí hiển thị một cách minh bạch các chi phí đã phát sinh. Khi làm như vậy, các thành phần chi phí cố định và không cố định được phân bổ theo các đối tượng chi phí đã được phân loại và từ đó, cung cấp thông tin về giá cả, chương trình và chính sách mua sắm. Với sự trợ giúp của kế toán số dư đảm phí (contribution margin accounting), sự đóng góp của các sản phẩm và khu vực dịch vụ riêng lẻ vào thành công chung cũng có thể nhìn thấy ngay. Hàng loạt những hoạt động hậu cần ngay lập tức dẫn đến phát sinh chi phí thực tế trên các đối tượng chi phí nhờ tích hợp đầy đủ. Do đó, việc tính toán đồng thời đảm bảo dòng nguyên vật liệu và giá trị liên tục tại mọi thời điểm. Bạn có thể nhanh chóng và chính xác phân tích dữ liệu dựa trên kế toán đối tượng chi phí và hỗ trợ quản lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy trong quá trình ra quyết định. Các số liệu chính quan trọng được hiển thị nhanh trong bảng điều khiển dashboard, ví dụ, được hiển thị trực quan để kiểm soát và quản lý.
   
  Phân tích hiệu quả với Phân tích kinh doanh (BI)
  Nếu các báo cáo tiêu chuẩn trong đánh giá abas ERP và Excel chưa đáp ứng đủ nhu cầu của bạn, bạn có thể chuyển dữ liệu ERP sang Phân tích kinh doanh (BI) và phân tích dữ liệu tại BI Với sự trợ giúp của trình kết nối MS SQL, dữ liệu có thể được chuyển sang hệ thống BI của bên thứ ba cũng như Báo cáo & Phân tích BI của chúng tôi - một giải pháp abas phù hợp với yêu cầu của bạn. Báo cáo & Phân tích BI giúp bạn chuẩn hóa, tổng hợp và đánh giá dữ liệu - cho dù là đối với các truy vấn dữ liệu phức tạp hay đơn giản. Với BI, các mẫu báo cáo tiêu chuẩn tĩnh trong các lĩnh vực bán hàng, mua hàng, sản xuất, kho bãi và tài chính đều có sẵn cho bạn Chức năng được mở rộng bởi các thành phần thiết kế cockpit / bảng điều khiển dashboard và các công cụ phân tích khác như bảng pivot và biểu đồ động

  Scroll