Quy trình xử lý nước Bio-SAC BNR sạch (để loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học)

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 194 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Korea Environment Development Co., LTD

Quy trình Bio-SAC BNR là một quy trình xử lý sinh học tiên tiến để loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học trong nhà máy xử lý nước thải. Đây là công nghệ được Daegu Environmental Corporation giới thiệu vào Việt Nam.

  • - Bộ khuếch tán không khí tạo ra dòng xoáy tròn tạo điều kiện cho hỗn hợp nước, vật chất mang vi sinh vật.
    - Các vật chất được phân phối đồng đều bằng cách sử dụng chênh lệch trọng lực riêng của vật chất loại dòng chảy trong bể hiếu khí.
    - Quá trình Bio-SAC bao gồm bể kỵ khí, bể anoxic và bể hiếu khí (bể Bio-SAC). Bể hiếu khí chứa đầy vật chất thải loại theo dòng đảm bảo hiệu quả loại bỏ chất dinh dưỡng và chất hữu cơ.

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Hệ thống Bio-SAC bao gồm bể kỵ khí, bể anoxic và bể hiếu khí (bể Bio-SAC). Bể hiếu khí chứa đầy các vi sinh vật đảm bảo hiệu quả loại bỏ chất dinh dưỡng và chất hữu cơ.

    Scroll