Hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 393 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động các thông số COD/BOD, NO3-, NO2-, DO, pH, độ đục, nhiệt độ, độ dẫn điện, chất rắn lơ lửng; lưu giữ và truyền số liệu quan trắc về trung tâm.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • -    Trao đổi dữ liệu giữa trạm hiện trường và máy tính quản lý giám sát lưu động
  -    Quản lý và cấu hình hệ thống
  -    Hiển thị online và kết xuất dữ liệu
  -    Bảo mật: quản lý user và phân quyền
  -    Cơ sở dữ liệu của máy tính quản lý giám sát lưu động đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế.
  -    Trao đối dữ liệu qua SMS
  -    Trao đối dữ liệu qua GPRS
  -    Trao đối dữ liệu qua MODBUS với tốc độ truyền 9600kbps, sử dụng chuẩn OPC Server
  -    Quản lý và cấu hình các kênh đo: max 12 kênh / 1 trạm đo hiện trường
  -    Báo cáo thống kê theo thời gian, thông số đo, trạm đo. Export dữ liệu sang dạng excel hoặc text chuẩn
  -    Nhập dữ liệu tự động từ file theo định dạng chuẩn
  -    Hiển thị thông số online dạng bảng
  -    Hiển thị thông số online dạng đồ thị
  -    Tích hợp bản đồ số Google Map
  -    Bảo mật: quản lý user và phân quyền
  -    Giao diện tiếng Việt, thân thiện với người sử dụng
  -    Cơ sở dữ liệu của máy tính quản lý giám sát trung tâm đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế, được xây dựng trên SQL Server/MySQL
  -    Chạy trên Hệ điều hành Windows 2000/XP + IE 6.0
  -    Mô hình hệ thống Client-Server, máy chủ sử dụng IP động/tĩnh
  -    Phương thức sử dụng cho truyền thông mạng Internet.
  Phạm vi ứng dụng: Các cơ quan quản lý môi trường Việt Nam, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT), Khu công nghệ cao (KCNC), Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN); Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCNC, KCN, CCN.

  Scroll