Hệ thống quản lý giáo dục (Sở, Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT)

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 99 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Tiến Bộ Sài Gòn

PMT-SCHOOL là một giải pháp tổng thể quản trị Giáo dục & Đào tạo, quản lý từ cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, quản lý công tác điều hành Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo. Hệ thống là một công cụ điều hành xuyên suốt và liên thông dữ liệu các cấp học với nhau. Hệ thống này giúp Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo điều hành quản lý các vấn đề như: Nhân sự, Học sinh, Học vụ, Tài sản, Hành chính điện tử...

 • Media/1_HOME_ASC/FolderFunc/202109/Images/pmtshcool-20210922111837-e.png

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Hệ thống dữ liệu quản lý tập trung tại Sở.
  Các Phòng Giáo Dục, các trường không cần phải cài đặt ứng dụng. 
  Ứng dụng triển khai trên nền tảng Web.
  Người dùng có thể làm việc bất cứ nơi đâu có mạng Internet.

  Scroll