Ứng dụng Small Data và Local Cloud

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 143
Liên hệ: Windy
Địa chỉ: 14 Nguyễn Tiểu La P5 Q10 TP.HCM
Điện thoại: 08 89743808
Email: thang@xdoan.com
Tên đơn vị: Tata

Sản phẩm đang trong giai đoạn Demo. Đây là 1 ứng dụng nhỏ giúp xử lý các dữ liệu nhỏ và là một hệ sinh thái giúp làm việc nhóm trở nên nhẹ nhàn.

(Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)

- Tìm nhà đầu tư
- Hợp tác với các đơn vị truyền thông Scroll