Nghiên cứu điều chế hệ vi tự nhũ chứa Atorvastatin

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 741
Liên hệ: HaThanhTu
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01218179694
Email: panda02031992@gmail.com
Tên đơn vị: Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM
 • Atorvastatin là thuốc điều trị rối loạn lipid huyết, thuộc nhóm II theo phân loại BCS nên có tính tan kém và sinh khả dụng thấp. Trong số các phương pháp cải thiện tính tan và sinh khả dụng, hệ vi tự nhũ được chọn để nghiên cứu. Đề tài có mục tiêu xây dựng công thức vi tự nhũ chứa atorvastatin bền, ổn định, có độ hòa tan cao; tiến tới bào chế viên nang, viên nén chứa hệ vi tự nhũ atorvastatin cho độ GPHC cao hơn viên đối chiếu Lipitor® (Pfizer).
  Phương pháp nghiên cứu
  1. Khảo sát độ tan của atorvastatin trong các tá dược
  Độ tan của atorvastatin trong các pha dầu, chất diện hoạt và chất đồng diện hoạt được xác định bằng phương pháp quá bão hòa từ đó lựa chọn các tá dược tiềm năng.
  2. Xây dựng công thức và phương pháp bào chế SMEDDS chứa atorvastatin
  - Khảo sát giản đồ pha từ các tá dược được chọn bằng cách sàng lọc và đánh giá các giản đồ pha tham khảo từ các nghiên cứu về SMEDDS trên thế giới.
  - Khảo sát khả năng tải hoạt chất trên các hệ tá dược tiềm năng với các tỷ lệ 5%, 7,5% và 10%. Đánh giá bằng cách pha loãng 100 lần trong nước cất.
  - Xây dựng phương pháp bào chế SMEDDS chứa atorvastatin.
  3. Khảo sát, đánh giá SMEDDS chứa atorvastatin
  - Khảo sát độ bền các công thức bằng pha loãng 100 lần trong các pH 1,2; 4,5 và 6,8.
  - Xác định độ bền của vi nhũ tương hình thành bằng các chỉ tiêu cơ lý.
  - Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng hoạt chất trong hệ SMEDDS chứa atorvastatin bằng phương pháp quang phổ UV-Vis.
  4. Hóa rắn SMEDDS chứa atorvastatin
  Khảo sát các tá dược dùng để hóa rắn hệ vi tự nhũ (SMEDDS) chứa atorvastatin.
  5. Sơ bộ nghiên cứu bào chế viên nang, viên nén SMEDDS chứa 10 mg atorvastatin
  Đóng nang hệ SMEDDS chứa 10 mg atorvastatin.
  Khảo sát khả năng dập viên SMEDDS chứa 10 mg atorvastatin bằng phương pháp dập thẳng.
  Xây dựng phương pháp bào chế, khảo sát độ lặp lại, đánh giá viên nén SMEDDS atorvastatin.
  So sánh khả năng giải phóng hoạt chất của hệ vi tự nhũ được hóa rắn trong viên nang, viên nén thử nghiệm và viên đối chiếu (Lipitor® 10 mg).
  Kết quả
  Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được quy trình điều chế và thiết kế được công thức SMEDDS chứa atorvastatin bền, ổn định và xây dựng được công thức, qui trình bào chế viên nang, viên nén chứa SMEDDS chứa 10 mg atorvastatin có độ GPHC cao hơn viên đối chiếu.

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
  - Thu hút vốn đầu tư để nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm.  Scroll