Máy hốt/hút thóc giống

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 427
Liên hệ: Đỗ Đức Sáu
Địa chỉ: 293 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0913470680
Email: vietnamseed@yahoo.com
Tên đơn vị: Trung tâm giống tỉnh Quảng Ngãi

Chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp máy hốt/hút thóc giống phơi trên sân (rộng khoảng 1.000m2) với khoảng 40-50 tấn lúa/sân và trong lò sấy có chức năng cho lúa vào bao nylong (khoảng 50 kg). Nhà cung cấp nào có khả năng đáp ứng, vui lòng liên hệ.


 

(Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
Chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp máy hốt/hút thóc giống phơi trên sân (rộng khoảng 1.000m2) với khoảng 40-50 tấn lúa/sân và trong lò sấy có chức năng cho lúa vào bao nylong (khoảng 50 kg). Nhà cung cấp nào có khả năng đáp ứng, vui lòng liên hệ.


 Scroll